• Als teamwerk uitdagend wordt

Verhelderen, verbinden, verbeteren

Meer lezen

``Every time I mess up is a time to practice``

(Marshall Rosenberg)

Innovatief werken aan welzijn

Een conflict is een uitdaging zonder gemeenschappelijk plan van aanpak.

(team)bemiddeling

Een onafhankelijke facilitator helpt de betrokken partijen op weg om zelf - vrijwillig en in alle veiligheid - een oplossing te vinden voor een uitdaging, probleem of conflict.

welzijn op het werk

Stress en burn-out zijn bedreigend voor ons welzijn. Samen gaan we op zoek naar hun oorzaken in de organisatie en hoe de kwaliteit van het welzijn kan worden verbeterd.

(beter) samenwerken

Een team is meer dan een verzameling medewerkers. Een team werkt samen aan een afgerond geheel van logisch samenhangende taken. Daar horen doelstellingen bij. En een goede manier van werken.

(bij)leren op de werkplek

``BLITS`` of Begeleid Leren in Teams brengt medewerkers samen om een probleem of uitdaging al lerend aan te pakken. Kennis wordt samengebracht, ontwikkeld en met collega's gedeeld.

Wat ik doe

Ik faciliteer en ik inspireer maar ik hoed me voor het geven van advies.

De waarheid is een afspraak

A-ha… Daarom! Aannames en veronderstellingen: ze zorgen voor verwarring, ongenoegen en voor een hele rist conflicten.

We zien wat we willen zien en we horen wat we willen horen. Allemaal construeren we ons eigen beeld van de werkelijkheid. Soms is dat verrijkend, maar soms geeft het aanleiding tot het ontstaan van een conflict.

De rode draad in dat verhaal? Niets is wat het lijkt en de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt geschonken. Iedereen heeft altijd gelijk en de kracht van het verschil is vaak de sleutel tot succes.

De onderliggende behoefte: daar gaan we samen naar op zoek. Dat is wat écht belangrijk is: samen ontdekken wat de perspectieven zijn van een waarheid die maakbaar blijkt te zijn…

Samen werken aan samenwerken

Verbinden is het tegengif voor vervreemden. Het is het vinden van dat wat gemeenschappelijk is.

“Amtssprache” – de taal van de bureaucratie – is een ontmenselijkte taal die het gedachteloos opvolgen van bevelen van bovenaf legitimeert en die mensen vervreemdt van hun daden en van zichzelf. Het is de taal van de mens die gestopt is met denken. Amtssprache bevestigt mensen in hun opvatting dat ze geen verantwoordelijkheid zouden dragen voor de dingen die ze doen. „Ik heb er niets mee te maken”, „Het is mijn schuld niet”, „Ik heb gedaan wat ik moest doen”… Het lijkt wel alsof de dingen ons altijd overkomen en alsof we daar helemaal niets aan kunnen doen.

Alles begint bij willen: iedereen heeft altijd de keuze van de manier om met de dingen om te gaan. Heel graag help ik die keuzes te ontdekken en bespreekbaar te maken.

Veranderen naar beter

Een organisatie die het hoofd wil kunnen bieden aan de voortdurend veranderende realiteit moet zichzelf telkens opnieuw weer uit kunnen vinden.

In een lerende organisatie:

• krijgen medewerkers de kans om gedurig bij te leren.
• is leren een middel om de organisatiedoelstellingen te bereiken.
• is de organisatie een veilige voedingsbodem voor open dialoog.
• is creatieve spanning een bron van energie en vernieuwing.
• is de organisatie zich van zichzelf en van haar interactie met de omgeving bewust.

De lerende organisatie is een theoretisch concept dat beschrijft hoe de dingen zouden kunnen zijn. Er is veel plaats voor experiment en er wordt veel geleerd van behaalde successen en gemaakte fouten. Nieuwe kennis wordt snel en efficiënt door de organisatie verspreid.

Het oplossen van een probleem, het aangaan van een uitdaging: dat is waar het team voor gaat. Ik waak over de vooruitgang van het leerproces en ik help waar nodig. Het resultaat? Een sterk gegroeid conflictoplossend vermogen in het diepste innerlijke ik van het bedrijf.

Waar het eigenlijk om gaat

Welzijn thuis en welzijn op het werk zijn niet van elkaar te scheiden

% langdurig ziekteverzuim heeft psychische oorzaak

miljard kosten door ziekteverzuim privé sector

% van de werknemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk

``We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.``

(Einstein)

Over mij

Creator van draagvlak

Benieuwd naar de kwaliteit van het welzijn in jouw afdeling of team? Op zoek naar een facilitator voor een brainstorm, een workshop of een leertraject? Nood aan een bemiddelaar?

Diensten

Wat ik voor u kan doen

“All violence is the result of people tricking themselves into believing that their pain derives from other people and that consequently those people deserve to be punished.”

(Rosenberg)

Keep in Touch

Opmerkingen? Vragen? Suggesties?Waar ik van wakker lig

Bespiegelingen over conflicten, organisatieontwikkeling en onze manier van communiceren.

+32 474 97 12 04

Mechelsesteenweg 58, 2650 Edegem

walter.wybauw@gmail.com